Правната рамка

 

Съгласно Закона за защита на потребителите, Глава 4, Раздел II, Чл. 49 – Чл.61, отнасящи се до правата на потребителите за договори, сключени от разстояние: 

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок от деня, в който продуктът е физически притежаван. В този случай, разходите за връщане се поемат от потребителя.

  • Върнатият продукт трябва да е в същото състояние, в което е доставен (с всички аксесоари, с непокътнати етикети и придружаващи документи). Продукти с физически модификации, драскотини, удари, следи от прекомерна употреба и / или неоторизирани намеси и др. не се приемат за връщане.
  • Връщането ще бъде отказано в случаите, описани по-горе, или при установяване, от страна на Продавача,че стоката е в статут на непродаваемост.
  • Продуктите ще бъдат върнати чрез куриерската услуга, договорена от Продавача на адреса на Продавача, с придружаващите ги непокътнати етикети и документи.

Когато изпраща пакета, Купувачът попълва следния шаблон за връщане: Формуляр за връщане

Ситуациите за връщане, в които всички разходи за връщане и евентуално последваща доставка се поемат от Продавача, са подробно описани по-долу:

  • В някои случаи Купувачът може да избере да замени продукта с друг.

Ако е уговорена замяната с по-скъп продукт, Купувачът ще заплати разликата в цената, съответно ако стойността на заместващия продукт ще бъде по-ниска, той ще получи съответното частично възстановяване.

  • Продуктите не са в съответствие със спецификациите на сайта.

Ако поръчаният продукт се окаже, че не отговаря на спецификациите в офертата CARESTORE, Купувачът може да поиска връщането му, за да го замени или да възстанови пълната стойност.

  • Продуктите са доставени неправилно от Продавача.

В случай на доставка на друг продукт или в друго количество, трябва да съобщите за несъответствията на Продавача в рамките на 24 часа, за да бъдат отстранени. Ако продуктът вече не е на склад, Купувачът може да избере замяна с друг продукт или за пълно възстановяване на стойността.

  • Продуктите се оказват нефункционални в рамките на първите 48 часа от получаването им.

Ако полученият продукт се окаже неизправност в рамките на първите 48 часа след реалното получаване, Купувачът може да поиска връщането на продукта в рамките на този срок, за да го замени с нов продукт. Ако продуктът вече не е на склад, Купувачът може да избере замяна с друг продукт или пълно възстановяване на стойността.

Възстановяванията на суми се извършват по банков път в рамките на максимум 14 дни от приемането на връщането.