Гаранционни условияУсловия за гаранция

Ambalaj original
Продуктите, закупени чрез DENTSTORE са нови, в оригинални опаковки и обезпечени с гаранция, съгласно законовите разпоредби в сила (OUG 21/1992, редакция, с измененията и допълненията и Закон 449/2003, с измененията и допълненията) и търговските политики производителите.

Срокът на гаранцията възниква от момента на фактуриране на продукта.

Гаранцията е валидна само на територията на България, с изключение на случаите, в които се посочва друго в сертификата за търговска гаранция.

Освен всички други гаранции, предвидени в приложимите закони и в сертификата за гаранция, издаден от производителя / вносителя или продавача, той гарантира на купувача срещу всякакви несъответствия, които могат да засегнат цялата или част от стоките и услугите, с изключение на нормалното износване за период от 24 месеца от датата на издаване на фактурата за продажба. Изключение правят продуктите от раздел консумативи, които не се ползват от гаранция.

В случаите, когато претенциите за гаранция са неоснователни, Продавачът има право да задължави купувача да заплати съответните разходи за диагностика на продукта и съответната такса за превоз.

Ако в момента на получаването  се установи липсата на сертификат за гаранция на продукта, трябва да съобщите в рамките на 48 часа след получаване на продукта на email адрес orders@dentstore.bg или на телефонен номер 02 491 6111. Всякаква допълнителна претенция няма да бъде взета предвид.

За да получите право на гаранция и сервизно обслужване,трябва да изпратите следното:

Factura

Фактура за покупка на оригиналния продукт (или копие от него)

Descriere

Кратко описание на предполагаемия дефект

Contact

Вашите данни за контакт: адрес, телефон, електронен адрес.

Препоръчително е продуктът да бъде върнат в оригиналната опаковка, за да се осигури неговата цялост по време на транспортиране. Повредените продукти по време на транспортиране поради неподходящи опаковки няма да бъдат оправдани.

Продуктите ще бъдат върнати в сервиза на адрес: DENTSTORE S.R.L: Str. Tepes Voda Nr. 89 Sector 2 Bucuresti.