Гаранционни условияУсловия за гаранция

Ambalaj original
Продуктите, закупени чрез Дентстор България ЕООД са нови, в оригинални опаковки и обезпечени с гаранция, съгласно законовите разпоредби и търговските политики производителите.

Срокът на гаранцията възниква от момента на фактуриране на продукта.

Гаранцията е валидна само на територията на България, с изключение на случаите, в които се посочва друго в сертификата за търговска гаранция.

Освен всички други гаранции, предвидени в приложимите закони и в сертификата за гаранция, издаден от производителя / вносителя или продавача, той гарантира на купувача срещу всякакви несъответствия, които могат да засегнат цялата или част от стоките и услугите, с изключение на нормалното износване за период от 24 месеца от датата на издаване на фактурата за продажба. Изключение правят продуктите от раздел консумативи, които не се ползват от гаранция.

В случаите, когато претенциите за гаранция са неоснователни, Продавачът има право да задължави купувача да заплати съответните разходи за диагностика на продукта и съответната такса за превоз.

Ако в момента на получаването  се установи липсата на сертификат за гаранция на продукта, трябва да съобщите в рамките на 48 часа след получаване на продукта на email адрес orders@dentstore.bg или на телефонен номер 02 451 8330. Всякаква допълнителна претенция няма да бъде взета предвид.

За да получите право на гаранция и сервизно обслужване,трябва да изпратите следното:

FacturaГаранционна карта

Фактура за покупка на оригиналния продукт (или копие от него)

DescriereДокумент, издаден при покупката - фактура с касов бон /оригинали или копия /

Кратко описание на предполагаемия дефект

Вашите данни за контакт: адрес, телефон, електронен адрес.

Препоръчително е продуктът да бъде върнат в оригиналната опаковка, за да се осигури неговата цялост по време на транспортиране. Повредените продукти по време на транспортиране поради неподходящи опаковки няма да бъдат оправдани.

Продуктите ще бъдат върнати в ДЕНТСТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД: 1379 София, България, бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 2Е,

Бизнес център Сердика, сграда 5