ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ORALIX

 

ОБЩИ АСПЕКТИ

 • Онлайн магазинът ORALIX се управлява от компанията Дентстор България (наричан по-долу Продавач). 
 • Препоръчваме Ви да прочетете внимателно този документ използвайки уебсайта ORALIX. Посетителят (наричан по-долу Купувач) изразява съгласието си с описаните по-долу Общи условия (наричани по-долу Договор).
 • Договорът се прилага за всички продажби на стоки чрез ORALIX и след като бъде сключен, може да бъде променен само с писменото съгласие на двете страни. 
 • Договорът може да бъде променен от Продавача в зависимост от правнитауредба, без задължението конкретно да обявява това.
 • Създавайки акаунт и/или правейки поръчка, Купувачът има право да изрази или не съгласието относно абонамента за бюлетина.

ФАКТУРИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Всяка потвърдена поръчка уточнява продуктите, цените, начина и срока на плащане. Продавачът ще издаде на Купувача данъчна фактура за доставените стоки и услуги. Купувачът е длъжен да предостави цялата точна информация, необходима за изготвянето на данъчна фактура в съответствие с действащото законодателство.

ЦЕНИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Цените, представени в онлайн магазина ORALIX включват 20% ДДС. Цените не включват разходите за доставка, освен ако не са посочени на страницата на продукта.

Цените, отпечатани върху данъчната фактура, издадена на Купувача, ще бъдат същите като посочените в приемането на поръчката от страна на Продавача.

Съдържанието на сайта (текстове, наименования на продукти и описания, технически характеристики, изображения, символи) се прави в сътрудничество с представители на производители / доставчици на изброени продукти, и може да е непълно. Поради тази причина Продавачът не поема отговорност за описанията на продуктите, представени на сайта.

Продавачът и неговите доставчици си запазват правото да променят техническите спецификации на продуктите без предизвестие.

Изображенията на продуктите са представени в онлайн магазина ORALIX като пример и могат да се различават от доставените продукти (цвят, аксесоари, външен вид и т.н.).

ПЛАЩАНЕ

Продуктите, поръчани от онлайн магазина ORALIX, могат да бъдат платени предварително или при доставка. Продавачът си запазва правото да поиска авансово плащане в случай на продукти, доставени от ORALIX въз основа на поръчката на купувача. В този случай доставката ще се извърши само след като пълното плащане на поръчката бъде регистрирано. Приетите методи на плащане са:  

 • В брой, по куриер или в помещенията на продавача;

 • По банков път.

 Фактурата се счита за валидна от:  

• датата на подписване на фактурата, когато се вземат стоките от шоурума

• датата на получаване на стоката от Купувача в случай на доставка с куриер  

 За повече информация относно начина на плащане (включително тарифите), разгледайте раздела "Как плащам"

 ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКИ

 •          Продавачът се задължава да изпрати на Купувача продуктите, включени в поръчката, приета в куриерската система от врата до врата, до адрес за доставка на територията на Република България, като спазва условията за доставка, установени в момента на приемане на поръчката.
 •          За поръчки, платени по банков път, времето за доставка ще бъде изчислено от момента на получаване в сметката на Oralix на пълното плащане.
 •          Доставката за продуктите в определени промоции ще се извършва в съответствие с регламента на съответната промоция.
 •          Продавачът ще прилага тарифата, съобщена в сайта за всяка доставка, или съгласно наредбата на активните промоции в сайта към момента на поръчката.
 •          Продавачът се задължава да опакова правилно продуктите и ще изпрати следните придружаващи документи: данъчната фактура, ръководствата за потребителя, предоставени според случая, от производителя или вносителя.
 •          Купувачът трябва да уведоми по електронната поща на адрес office@dentstore.bg или чрез онлайн секцията „Контакт“ на уебсайта www.oralix.bg, за липсата на някой от тези документи в рамките на 48 часа след получаване на продуктите, в противен случай, всичко това се счита за съобщено.
 •          В случаите, когато Купувачът не бъде намерен на споменатия адрес за доставка, в рамките на договорения интервал от време, куриерът ще се свърже с Купувача, за да съгласува подробностите за нова доставка.
 •          Ако доставката не бъде завършена при втория опит, колетът ще бъде върнат на Продавача, който ще анулира поръчката. Купувачът може да рестартира съответната поръчка, като поеме разходите по нова доставка, независимо от стойността на поръчаните продукти.
 •          Ако сроковете за доставка не могат да бъдат спазени, Продавачът ще информира Купувача за прогнозния срок за приключване на доставката. В случай, че новият срок за доставка не бъде приет от Купувача, поръчката ще бъде анулирана и Продавачът ще върне на Купувача съответните суми, получени предварително.
 •          Ако информацията за фактуриране и доставка, предоставена от Купувача, е неточна или непълна, Продавачът не гарантира спазването на условията за доставка. Ако в рамките на 24 часа данните не да бъдат коригирани и не бъде установен нов срок за доставка, Продавачът си запазва правото да анулира поръчката.
 •          Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена в момента на доставката им на посочения адрес (при условие, че получаването на транспортния документ, предоставен от куриера или подписването на получаването на данъчната фактура в случай на доставки, направени директно от Продавача) и плащането е пълно.
 •          Ако праткитеимат видими щети при получаване с куриер, препоръчваме на Купувача да откаже получаването им и незабавно да съобщи за този инцидент чрез имейл наoffice@dentstore.bg.
 •          Уведомленията относно целостта и/или съдържанието на пратките ще бъдат направени в момента на доставката чрез изготвяне на протокол за проверка в присъствието на куриера. Всяко последващо искане по тези въпроси е невалидно и не може да бъде взето под внимание.

ГАРАНЦИЯ

Гаранция за съответствие

Продуктите, закупени чрез ORALIX, са нови, в оригинална опаковка и имат гаранция, в съответствие с действащите законови разпоредби и търговските политики на производителите. Срокът на гаранцията възниква от момента на фактуриране на продукта. 

Продуктите, предлагани на пазара от ORALIX, отговарят на законовата гаранция:

 •          Продуктите съответстват на описанието, като предлагат същите качества като тези на първоначално представената от него мостра / модел (в магазина като мостра).
 •          Продуктите съответстват на целта, поискана от купувача.
 •          Продуктите съответстват на общото предназначение за използване на продукти от същия тип.
 •          Продуктите съответстват на спецификациите на продуктите от същата серия (разумни очаквания за подобно качество и експлоатационни характеристики), спецификации, които се довеждат до прякото значение на купувача, чрез публични изявления, въз основа на надписите върху етикета или опаковката, въз основа на рекламата, направена на продукта. 

Търговска гаранция

Ако в момента на получаване установите липсата на сертификата за гаранция на продукта, трябва да ни уведомите.

Определения

Oralix - компания Дентстор България ЕООД

Сайт   - www.oralix.bg

Съдържание е:

 • цялата информация на САЙТА, ​​която може да бъде посетена, прегледана или достъпна чрез използване на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всяка електронна поща, изпратена на купувачите от Oralix по електронен път и/или всякакви други налични средства за комуникация;
 • всяка информация, която се съобщава по какъвто и да е начин от служител или сътрудник на Oralix на купувачите, съгласно информацията за контакт, посочена от него;
 •  информация относно продуктите и/или тарифите, практикувани от Oralix за определен период;
 • информация относно продуктите и/или тарифите, практикувани от трета страна, с която Oralix има сключени договори за партньорство, в рамките на определен период;
 • данни относно и за Oralix. 

Купувач - Физическото лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез създаването и използването на Акаунт.

Акаунт  -  Имейл адрес или, според случая, потребителско име и парола, които позволяват на един купувач достъп до ограничени зони на САЙТА, ​​чрез които се осъществява: достъп до информацията, предоставена от купувача за извършване на поръчка; за предишни поръчки; актуализиране на информацията за акаунта.

Поръчка - електронен документ, който е форма на комуникация между Oralix и купувача, чрез който последният изпраща на Oralix, чрез САЙТА, ​​намерението си да закупи Стоки от САЙТА.

Документ - Общите условия. 

Търговски комуникации - всякакъв вид съобщения (като: електронна поща, бюлетин и др.), Съдържащо обща и тематична информация, информация за продуктите, гледани или закупени от САЙТА, ​​информация за оферти или промоции, информация за към продукти, добавени в секцията „Сметка / моята кошница“, както и други търговски комуникации, като проучване на пазара и / или проучвания на общественото мнение.

Достъпен договор - според определението, съдържащо се в ЗЗП /транспонирана Директива 2011/83 / ЕС относно правата на потребителите/: всеки договор, сключен между професионалиста и потребителя в рамките на организирана система за продажба или предоставяне на дистанционни услуги, без едновременно физическо присъствие на професионалиста и потребителя , с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до момента на сключване на договора; 

Лични данни - означава всяка информация относно идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данните“); По принцип той представлява лични данни: име и фамилия, адрес, имейл адрес, телефонен номер, идентификация на клиента / онлайн идентификационни кодове, данни за местоположение и т.н.

Обработка - всяка операция / набор от операции с лични данни (със или без използването на автоматизирани средства), съответно събиране, използване, разкриване, разпространение, предоставяне, подравняване, комбинация, ограничаване, изтриване, унищожаване и т.н. (представляваща всякакъв вид операции във връзка с лични данни);

Бюлетин - средствата за периодична информация, изключително електронна, за продуктите, промоциите или събитията, извършвани от Oralix или от партньор на компанията през определен период, без ангажимент от Oralix по отношение на съдържащата се в тях информация;

Транзакция - събиране или възстановяване на сума в резултат на продажбата на продукт от Oralix на Купувача, независимо от начина на доставка